"Ihmiset on luotu ihmisiä varten, että he voivat olla toinen toisilleen hyödyksi."
- Cicero -

Arvomme

 

Kunnioitus
Kunnioitamme ja arvostamme jokaista ihmistä yksilönä. Vahvistamme hänen omaa elämänhallintaa.

Aitous
Rohkaisemme ihmisiä uskaltamaan toteuttamaan unelmiaan ja elämään elämää omana aitona itsenään.

Leikkimielisyys
Koemme, että arjessa on tärkeä voimavara osata säilyttää leikkimielisyys. Ilo ja nauru löytyy arjen pienistä asioista.

Luottamus
Meille on tärkeää se mitä lupaamme, se tehdään kuten on sovittu asiakkaan kanssa.

 


HL-Mark 2015