“Yhteenkään keskusteluun ei mahdu
  kaikki mitä siinä voisi olla.”
- M.Bahtin -
Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus

 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajamme avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tarkastelua ja jäsentämistä. Työnohjaustilanne on eräänlainen pysähtymisen paikka, jossa voi koulutetun työnohjaajan avulla tarkastella omaa työtään sekä kehittää ja vahvistaa omaa ammatti-identiteettiään.

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus on tulevaisuus suuntautunutta. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaus on tavoitteellista ja määräaikaista.

Voimavara- ja ratkaisukeskeistä työnohjausta on mahdollista saada seuraavasti: yksilötyönohjauksena, ryhmätyönohjauksena, työyhteisötyönohjauksena ja esimiestyönohjauksena.

Työnohjaajana omaan yli 10 – vuoden kokemuksen erityisesti:

 


HL-Mark 2015